top of page
Altı Kalem

Ankara Bilim Üniversitesi

Gülçin Peren KUL

Ankara Üniversitesi

Zeynep Müesser İZGİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Muhammet Yaser ŞEVLİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Eda KOÇ

Atılım Üniversitesi

Barış TÜNSOY

Zeynep Nehir KAYILI

Defter ve kalem
Kitap yığını

Başkent Üniversitesi

Nehir Neşet IŞLAK

Yağmur DÜRGEN

Kemal ATABEY

Bilkent Üniversitesi

Ali BÖLÜKBAŞI

Ayben İpek KODAL

Çankaya Üniversitesi

Öykü Berfin KARASAPAN

Didem BATI

Hacettepe Üniversitesi

Zeynep ÇETİNDAĞ

Fatma Naz TAŞDEMİR

TOBB Üniversitesi

Öykü OKAN

Ufuk Üniversitesi

Gamze DÖNMEZ

İrem GÜN

Kütüphane
bottom of page