Akademik Aktiviteler

Üyelerin öğrenim ve meslekî hayatını destekleyici nitelikteki bu çalışmalar, özellikle araştırma çalışmaları, doküman sağlanması ve yayınsal faaliyetlerden oluşur.

Seminer ve Konferanslar

Hukuk Fakültelerinin müfredatında genellikle ele alınmayan farklı hukuki konuları tartışma ve öğrenme fırsatı oluşturur.

Stajyer Öğrenci Değişim Programı (STEP)

ELSA üyelerine başka ülkelerde hukuk stajı yapma imkanı sağlayan stajyer değişim programıdır.

  • Siyah LinkedIn Simge

©2021, ELSA Ankara | Tüm hakları saklıdır.