top of page
Kütüphane

Akademik Aktiviteler

Akademik aktiviteler alanı üyelerin öğrenim ve meslekî hayatını destekleyici nitelikteki bu çalışmalar, özellikle araştırma çalışmaları, doküman sağlanması ve yayınsal faaliyetlerden oluşur. Bu alanın amacı, hukuk öğrencilerinin aktif bir şekilde katılacağı etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek onların hukuk eğitimine fayda sağlamak ve geleceklerini planlarken onlara yardımcı olmaktadır.  Bu amaçlar doğrultusunda ELSA Ankara bünyesinde;

• ELSA Ankara Prof. Dr. Yaşar Karayalçın Kurgusal Duruşma Yarışması 

• ELSA Ankara Prof. Dr. Münci Kapani Makale Yarışması 

• Lawyers at Work isimli büro ve kurum ziyaretleri

• Trial Days isimli mahkeme ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

KDY Logo Çalışmaları.png

ELSA Ankara olarak düzenlediğimiz dördüncü kurgusal duruşma yarışması olan ELSA Ankara Prof. Dr. Yaşar Karayalçın Kurgusal Duruşma Yarışması, jüri heyeti tarafından hazırlanan farazi bir olay üzerine gerçekleştirilmektedir. Yarışmaya katılmak için ELSA Ankara üyesi olma zorunluluğu yoktur. Yarışmanın dili Türkçedir. 

Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara çeşitli para ödülleri verilmesiyle birlikte, jüri heyeti tarafından belirlenecek en iyi konuşmacıya İstanbul Tahkim Merkezinde 1 aylık yaz stajı ödülü verilmektedir.

Prof. Dr. Yaşar Karayalçın Kurgusal Duruşma Yarışması

ELSA Ankara olarak iki yıldır düzenlediğimiz ELSA Ankara Prof. Dr. Münci Kapani Makale Yarışmasının amacı hukuk fakültesi öğrencilerinin, hukuk öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri kullanmaya ve araştırma yapmaya teşvik edilmesini, fikirlerini yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilmesini ve analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktır. Yarışma sonunda jüri heyetinin belirleyeceği birinci, ikinci ve üçüncü olan makale yazarlarına çeşitli para ödülleri verilmesiyle birlikte birinci olan makale Ankara Barosu Dergisinde yayımlanmaktadır. Yarışmaya katılmak için ELSA Ankara üyesi olmak zorunlu değildir.

Makale Logo.png

Prof. Dr. Münci Kapani Makale Yarışması

Lawyers at Work (L@W), hukuk fakültesi öğrencilerine ileride yapabilecekleri meslekleri ve çalışabilecekleri alanları tanıtmayı amaçlayan etkinliklerdir. L@W etkinlikleri kapsamında hukuk büroları ve kurumlar ziyaret edilmekte, hukuk öğrencilerine çalışma hayatına ve farklı hukuk alanlarına dair bilgi edinme fırsatı sunulmaktadır. L@W etkinliklerine katılmak için ELSA Ankara üyesi olmak zorunludur. 

L@WLogosu SON.png

Lawyers at Work

Trial Days etkinlikleri kapsamında çeşitli mahkemelerde duruşmalar izlenmektedir. Böylece hukuk öğrencilerinin mahkeme ortamını meslek hayatına atılmadan önce tecrübe etmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Trial Days etkinliklerine katılmak için ELSA Ankara üyesi olmak zorunludur.

Trial Days

bottom of page