Kütüphane

Akademik Aktiviteler

Akademik aktiviteler alanı üyelerin öğrenim ve meslekî hayatını destekleyici nitelikteki bu çalışmalar, özellikle araştırma çalışmaları, doküman sağlanması ve yayınsal faaliyetlerden oluşur. Bu alanın amacı, hukuk öğrencilerinin aktif bir şekilde katılacağı etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek onların hukuk eğitimine fayda sağlamak ve geleceklerini planlarken onlara yardımcı olmaktadır.  Bu amaçlar doğrultusunda ELSA Ankara bünyesinde;

• ELSA Ankara Prof. Dr. Ramazan Arslan Kurgusal Duruşma Yarışması 

• ELSA Ankara Prof. Dr. Münci Kapani Makale Yarışması 

• Lawyers at Work isimli büro ve kurum ziyaretleri

• Trial Days isimli mahkeme ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Prof. Dr. Ramazan Arslan Kurgusal Duruşma Yarışması

Prof. Dr. Münci Kapani Makale Yarışması

Lawyers at Work

Trial Days etkinlikleri kapsamında çeşitli mahkemelerde duruşmalar izlenmektedir. Böylece hukuk öğrencilerinin mahkeme ortamını meslek hayatına atılmadan önce tecrübe etmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Trial Days etkinliklerine katılmak için ELSA Ankara üyesi olmak zorunludur.

Trial Days

  • Siyah LinkedIn Simge

©2021, ELSA Ankara | Tüm hakları saklıdır.