top of page

ELSA Ankara  2022 - 2023 Dönemi

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli ELSA Ankara üyeleri,
 

ELSA Ankara Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ankara Şubesi 2023 – 2024 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.09.2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamayacağı öngörüldüğünden, ikinci toplantı salt çoğunluk aranmadan 30.09.2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi şu şekildedir:
1- Açılış ve Yoklama
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın Okunması
3- Olağan Genel Kurul Divan Heyeti ve Sekretaryasının Seçilmesi
4- 2022-2023 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması ve Görüşülmesi
5- 2022-2023 Dönemi Kesin Hesabının ve 2023-2024 Dönemi Tahmini Bütçe Hesabının Görüşülmesi ve Oylanması
6- 2022-2023 Dönemi Denetim Kurulu Raporunun Sunulması ve Görüşülmesi
7- 2022-2023 Dönemi Denetim Kurulu'nun İbrasının Oylanması
8- 2022-2023 Dönemi Yönetim Kurulu'nun İbrasının Oylanması
9- 2023-2024 Dönemi Boyunca Görev Yapacak Olan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi
10- Dilek ve Temenniler
11- Kapanış

Üyelerimizin Genel Kurul Toplantısında seçme ve seçilme haklarına sahip olmaları aidat borçlarını ödemiş olmalarına bağlıdır. Bu borçların şubemizin Türkiye İş Bankası TR 340006400000142052445336 IBAN numaralı hesabına yatırılarak ödenmesi gerekmektedir. 2022-2023 döneminde üye olan kişilerin üye oldukları esnada bu ödemeyi yapmış olmaları sebebiyle bu dönem bakımından aidat ödemeleri gerekmemektedir.

Aşağıda sunulu linkte bulunan hazirun listesinde ilan tarihi veya sonrası itibariyle üye olmuş üyelerimiz yer almamaktadır.

Hazirun listesine itirazlar en geç 28.09.2023 günü saat 23.59’a kadar ELSA Ankara Yönetim Kurulu'na iletilmelidir. Liste bu itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşecek olup belirtilen tarih ve saatten sonra gelecek itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Şubemizin 2023-2024 Dönemi Yönetim Kurulu üyeliği pozisyonlarından birine aday olmak isteyen üyelerimiz 22.09.2023 günü saat 23.59’a kadar secgen.ankara@tr.elsa.org adresine e-posta ile adaylıklarını bildirebilirler. Ancak bu başvuru zorunlu olmayıp Genel Kurul günü Divan Heyeti'nin uygun göreceği ana kadar adaylık başvurusu yapmak mümkündür.

Hazirun: bit.ly/461UQc7

ELSA Ankara 2022-2023 Dönemi Yönetim Kurulu
Taylan, Eren, Berk, Sude, Sarp, Zeynep, Arda

bottom of page