top of page

Değerli ELSA Ankara üyeleri,

Son dönemde vuku bulan Covid-19 pandemisi sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek-genelge uyarınca insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetimiz geçici bir süreyle ertelenmiştir.

İşbu Bakanlık yazısında erteleme kararının bitiş tarihi verilmemesi sebebiyle, etkinliklerimizle ilgili tarih değişiklikleri ve iptaller hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılacaktır.

Son olarak, siz değerli üyelerimize Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 14 Gün Kuralını hatırlatarak buna riayet etmenizi temenni ediyoruz.

Esin, Yağmur, Kağan, İrem, Rifat, Oğulcan, Kaan
ELSA Ankara 2019/2020 Yönetim Kurulu

bottom of page