top of page

DUYURU!

ELSA Ankara  2020 - 2021 Dönemi

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli ELSA Ankara Üyeleri,

2020-2021 Dönemi Olağan Genel Kurulunun 20.03.2021 tarihli ilk toplantısında gerekli çoğunluk sağlanamadığından, üyelerimize ikinci toplantının 27.03.2021 Cumartesi günü salt çoğunluk aranmadan aynı yer ve aynı saatte gerçekleşeceğini duyurmak isteriz.

Genel kurul toplantısının içeriği ve gündemi hakkında genel bilgilendirme daha önce yapılmış olup; toplantı Covid-19 pandemisi şartları kapsamında gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilecektir. Üyelerin toplantıya katılabilmeleri için HES Kodlarını ilgililere bildirmeleri zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1-  Açılış ve Yoklama

2-  Olağan Genel Kurul Divan Heyetinin ve Sekreteryasının Seçilmesi

3-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

4-  2019-2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

5-  2019-2020 Dönemi Kesin Hesap Ve Tahmini Bütçe Hesabının Görüşülmesi Ve Oylanması

6-  2019-2020 Dönemi Denetleme Kurulu Raporunun Okunması Ve Görüşülmesi
7- 2019-2020 Dönemi Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Ve Danışma Kurullarının İbralarının Ayrı Ayrı Oylanması

8- 2020-2021 Çalışma Dönemi Boyunca Görev Yapacak Olan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

9- Kapanış ve Temenniler

Tüm üyelerimizi Genel Kurulda görmek dileğiyle.
Saygılarımızla.


2019-2020 ELSA Ankara Yönetim Kurulu

Hazirun Listesi: http://bit.ly/Hazirun-2020-2021

bottom of page